Actualizacion Dynamic Content for Elementor

Solicito la actualizacion de Dynamic Content for Elementor

Hola @hdrsistemas :wave:t2:

Ya esta actualizado :white_check_mark:

Saludos!